A PSZICHIÁTRIAI ÉRDEKVÉDELMI FÓRUM RÖVID BEMUTATKOZÁSA

A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum (PÉF) (Mental Health Interest Forum) 1999-ben alakult, non-profit szervezet, amely közhasznú -szövetségi- formában működik.
A Fórum unikális szervezet, döntéshozó testülete a felhasználói többség elve alapján működik. Ilyen „user controlled” formában a világon csak néhány szervezet található.

Az elnökségben ezen kívül a szociális szakma és a hozzátartozói oldal is jelen van, továbbá állandó szakértőket is bevonunk a munkába, elsősorban: pszichiáter-igazságügyi elmeorvos szakértő, pszichiáter-addiktológus szakértő, pszichiáter-közösségi pszichiátriai szakértő, informatikai szakértő, pszichiátriai-és szenvedélybetegek, valamint fogyatékkal élők ellátásának szakértője, ellátottjogi képviselő szakértő, szociális szervező, szociális munkás, pszichiáter-gyermekpszichiátriai szakértő, pszichoedukációs szakértő, irodavezető, panaszkezelő, adminisztrátor, pszichiáter-járóbeteg ellátási szakértő, nyelvi szakértő-lektor, mentésügyi szakértő /oxiológia/, toxikológiai szakértő, önkéntesek, emberi jogi, érdekvédelmi szakértő, bírósági ügyek szakértője, pénzügyi szakértő, média szakértő, stb.

Az elnökség maga is általában független önsegítő szervezeteket, nemeket és régiókat is képviselnek.

A Szövetség tagsága érdekvédelemmel, rehabilitációval foglalkozó, illetve a pszichiátria területén reformszellemű irányultsággal tevékenykedő szakemberekből és felhasználókból áll.

A Szövetség a pszichiátria területén elsősorban az esélyegyenlőséggel, az érdekvédelemmel, az emberi jogok tényleges érvényesülésének kérdéseivel foglalkozik. Ebben a körben a PÉF nemcsak Magyarországon tevékenykedik. A Fórum a mentális zavarban szenvedők nemzetközileg elismert emberi jogainak teljeskörű érvényesítését az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Európai Szociális Charta, a Nemzetközi Egyezmény a Polgári és a Politikai Jogokról, a Nemzetközi Egyezmény a Gazdasági, Szociális és Kulturális jogokról, valamint a fogyatékosok esélyegyenlőséget biztosító ENSZ Egyezmény szellemében is segíti. A Fórum a mentális zavarban szenvedők jogainak teljeskörű elismertetésére annak figyelembevételével törekszik, hogy Magyarország hatályos jogszabályai és egészségügyi programjai összhangba kerüljenek a nemzetközi emberi jogi normákkal, a Fórum figyelemmel kíséri a nemzetközi fogyatékosügyi és kínzásellenes egyezményeket (CRPD, OPCAT, stb.).

A Szövetség tevékenysége során a konszenzus híve, munkájában a Magyar Pszichiátriai Társasággal és számos hazai, illetve nemzetközi szervezettel, amelyek között civilek, döntéshozók és a mindenkori kormányzat működik együtt.

A Szövetség 1999 től 2008-ig a Nemzeti Egészségügyi Tanács egyik résztvevő tagja volt, jelenleg az NBF pszichiátriai és addiktológiai tagozatának tagja.

Magyarországon a lakosság 25%-a érintett valamilyen szintű pszichés problémában, öngyilkosság és alkoholizmus terén a világon az első 5 hely egyikén helyezkedik el, a lakosság 1%-a szkizofrén, mértékadó adatok szerint hozzávetőlegesen hétszázezer pszichiátriai beteg van (nem feltétlenül, illetve csak részben ideértve az önálló addiktológiai eseteket).

Főbb tevékenységek: panaszkezelés, monitorozás, jogszabályok, rendeletek, törvények véleményezése, hazai és külföldi konferenciákon, workshop-okon való részvétel, kormányzati munkákban, tanácsokban, bizottságokban való részvétel, jogi képviselet, peres képviselet (precedens értékű vagy próbaperekben), vélemény nyilvánítás és szakértői munka.

A PÉF tagja az alábbi szervezeteknek:

• European Patient's Forum EPF
• Fogyatékosságügyi Országos Szakmai Kollégium
• Hungarian Group for Philosophy, Medicine and Mental Health
• Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület
• Mental Health Europe (National Focal Point of Hungary)
• Nemzeti Beteg Fórum
• Országos Fogyatékosságügyi Tanács
• Platform az európai integrációért és a civil párbeszédért

A PÉF elnökségi üléseket tart, ahol megvitatja a korábbi feladatok teljesülését és a soron következő célokat.

2000-2001-ben a PÉF munkatársai meglátogatták Magyarország összes pszichiátriai betegotthonát és interjúkat készítettek az ott lakó betegekkel, segítőikkel és az intézményvezetőkkel. A betegotthonok felkeresése után tapasztalataikat az Emberi jogok a pszichiátriai betegek otthonaiban c. jelentésben tették közzé, 10 regionális PÉF központ alakult betegotthoni keretek között, melyek segítették a folyamatos kapcsolattartást a Budapesttől távol működő intézmények lakói között, rendszeres regionális találkozókon cserélhettek tapasztalatokat a lakóönkormányzatok vezetői.

A 2003-ban megjelent Az emberi jogok a gyermekpszichiátriában c. jelentés a kórházi gyermekpszichiátriai osztályok vizsgálatát összegezte.

2008-ban megjelent az Emberi jogok a speciális gyermekotthonokban c. jelentés a speciális gyermekotthonok monitorozásának összegzése.

2008-ban megjelent az Utánkövető vizsgálat az Ellátottak Emberi Jogai a pszichiátriai betegotthonokban c. vizsgálat, ami a hasonló című 2001-es tanulmány utánkövetése (csak nyomtatott formában érhető el).

2012-ben megjelent A magyarországi pszichiátriai gondozók és a közösségi pszichiátriai ellátók monitorozása 2011 c. elemzés, a közösségi ellátók és pszichiátriai gondozók monitorozásának összegzése.

A PÉF úgy tapasztalta, hogy az a munka, amelyet az emberi jogok területén végez, nem érte el végső céljait, az elme-egészségügy messze nem garantálja a minimális jogok érvényesülését és a jelek szerint erre még hosszabb időt kell várni. Az EU csatlakozás önmagában e téren eddig nem sokat jelentett. A hazai jogszabályok még mindig nem felelnek meg minden tekintetben a nemzetközi szabványnak, van olyan alkotmánybírósági határozat, amelyet az alacsonyabb jogalkotói szinteken még mindig nem vettek figyelembe. Nincs általános törvényi tiltás a hálós ágyakra sem, holott már 1999-ben írásos garanciát adott a CPT-nek a magyar kormány azok azonnali kivonásáról, bár 10 év erőfeszítése után, mára már kormányrendelet tiltja azok használatát. Évtizedes küzdelem után sikerült a CRPD ENSZ Egyezmény szellemének megfelelően -legalább jogalkotói szinten- a pszichoszociális fogyatékosságot elismertetni. Ebben a körben azonban még igen sok a teendő.

A pszichiátriai betegotthonok nagy részében a helyzet a középkort idézi. Az orvos-beteg kapcsolat többnyire minden ellátási formában felé-alárendeltségi kapcsolatot mutat. Az erős gyógyszergyári lobby sem az esélyegyenlőség elveit támogatja. A gyermekpszichiátria helyzete szomorú.

2008-ban megjelent az Emberi jogok a speciális gyermekotthonokban c. jelentés a speciális gyermekotthonok monitorozásának összegzése.

A PÉF tagjai:

• Alapítvány a Pszichiátriai Betegek Emberi Jogaiért,
• Egyensúlyunkért Alapítvány,
• Karácsony Erika,
• Lélek Művészete Közhasznú Egyesület,
• Lélek-Hang Egyesület,
• dr. Pető Katalin,
• Radó Iván,
• Sotéria Alapítvány,
• Pszichotikus Betegségekben Szenvedők Sz. Sz. B. M. Érdekvédelmi Egyesülete

Tiszteletbeli tagok:

• Eric Rosenthal JD,
• † dr. Buda Béla,
• dr. Szilágyi Júlia.

A PÉF főbb partnerei:

• Alapítvány a Pszichiátriai Betegek Emberi Jogaiért,
• CIBERSAM,
• CPT European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
• Ébredések Alapítvány,
• Egyenlő Bánásmód Hatóság,
• Makshivim - An Interactive Online Project to Promote Recovery and Social Inclusion of Persons with Psychiatric Disabilities, Israel,
• Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,
• PatientView,
• PILI Public Interest Law Initiative,
• ROAMER,
• Sidley Austin LLP.

Budapest, 2013. május

Radó Iván
elnök sk.

 

Jogsegély
igényléshez
kattintson ide!
Írja meg
a kérdéseit
fórumunkban!
Friss hírek:

2017. november 16.
A média és a stigmahatás

2017. október 19.
A PÉF előadáson vett részt

2017. október 10 - 11.
World Mental Health Day

2017. október 04.
IFKKOT Albizottságának alakuló ülése

2017. július 05.
A PÉF előadása
Valid XHTML 1.0 Transitional © Copyright   Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum   1999-2016.